Nhiều loài động vật như chuột, thỏ có kết cấu DNA tương tự với con người. Do đó, các chuyên gia nghiên cứu thường thực hiện thí nghiệm sản phẩm trên động vật trước khi sử dụng trên con người. Tuy nhiên, việc thử nghiệm trên động vật dẫn đến những hệ luỵ