Nhiều loài động vật như chuột, thỏ có kết cấu DNA tương tự với con người. Do đó, các chuyên gia nghiên cứu thường thực hiện thí nghiệm sản phẩm trên động vật trước khi sử dụng trên con người. Tuy nhiên, việc thử nghiệm trên động vật dẫn đến những hệ luỵ

Mái tóc không chỉ cần được chăm sóc nhờ vào những sản phẩm như dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc. Trên thực tế, tóc còn có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của bạn. Một số hiện tượng trên tóc có thể là hồi chuông cảnh báo nhắc nhở bạn cần chú tâm nhiều hơn nữa tới thể trạng cơ thể mình